Skip to main content

Autor: Mar20tIN21

Projekt HandMedia přihlášen do Ceny SDGs 2021

ParaCENTRUM Fenix nominovalo svůj projekt HandMedia, v němž je za pomoci instruktážních videí přesně a pravdivě dokumentována bezbariérovost objektů a prostor, které hendikepované osoby hodlají navštívit, do pátého ročníku Cen SDGs v kategorii „Veřejná sféra“. Ceny SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti.

O tom, zda náš projekt Handmedia postoupil do užšího výběru vás budeme informovat do konce června 2021. Výsledky letošního ročníku Cen SDGs budou vyhlášeny 16. září 2021 v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí.

Celému realizačnímu týmu HandMedií držíme palce.

Brno nás podpoří i v roce 2021

Od roku 2017 máme tu čest být finančně podporováni Statutárním městem Brno, což nám umožňuje přinášet vám naše projekt HandMedia. Tato finanční podpora nám poskytuje potřebné zdroje, díky kterým jsme schopni kontinuálně vytvářet a sdílet nová videa, jež vás provedou po řadě fascinujících míst. Naše spolupráce s městem Brno je klíčová pro udržení a rozvoj kvality a rozsahu našeho projektu, a proto jsme nesmírně vděční za tuto podporu.

Díky této stálé podpoře se i v letošním roce můžete těšit na pravidelné přídavky nových videí, které vás zavedou na místa plná zajímavostí a nevšedních zážitků. Chceme, aby naše videa byla nejen zdrojem informací, ale také inspirací pro vaše vlastní dobrodružství.

Za celý tým HandMedia bychom chtěli vyjádřit naši upřímnou vděčnost Statutárnímu městu Brno za jejich nepřetržitou podporu a důvěru v naši práci. Je pro nás ctí, že můžeme být součástí tohoto projektu a přispívat k obohacení kultury a turismu v našem městě.

Děkujeme!