Skip to main content

Aprofes partnerem HandMedia

12.02.2018

Děkujeme paní Ivetě Sigmundové ze společnosti Aprofes za významnou finanční podporu, díky níž vznikne nový videoprůvodce z Mahenovo divadlo.