Skip to main content
Projekt ParaCENTRA Fenix

HandMedia

Videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku
Projekt ParaCENTRA Fenix

HandMedia

Videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku
Projekt ParaCENTRA Fenix

HandMedia

Videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku

HandMedia

Formou krátkého videoprůvodce poskytujeme vizuální informaci všem lidem se zdravotním hendikepem o přístupnosti objektu, který hodlají navštívit a tím snižujeme jejich obavy, že je pro ně objekt nepřístupný a že se v něm nebudou umět orientovat. Návštěvníci na základě videa získávají jistotu „Vím přesně, kde jsem a kudy mám jít“. Tím podporujeme jejich samostatnost a nezávislost.

NEJNOVĚJŠÍ

Videoprůvodce

Brno, Obchodní centrum
Brno, Divadlo

Kde jsem již mapovali