Skip to main content

Brno, Úřad

Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna

Kounicova 67, 601 67 Brno-střed
Vede registr řidičských průkazů a evidenci v registru řidičů. Vede registr silničních vozidel (RSV). Prověřuje odbornou způsobilost žadatelů o řidičské oprávnění (oblast autoškol). Zajišťuje projednávání přestupků v dopravě (sankční řízení).