Skip to main content

Brno, Muzeum

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 2950, 612 00 Brno
Technické muzeum v Brně je česká státní muzejní instituce, založená v roce 1961 a zaměřená na historii vědy a techniky, především z území Moravy a Slezska. Jedná se o příspěvkovou organizaci, která je přímo řízena Ministerstvem kultury České republiky. Sídlí v Králově Poli v Brně.