Skip to main content

Brno, Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno-střed
Moravská zemská knihovna je v Brně se čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji. Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy.