Skip to main content

Brno, Muzeum

Anthropos

Pisárecká 5, 602 00 Brno
Pavilon Anthropos je součást Moravského zemského muzea v Brně. Nachází se na pravém břehu řeky Svratky v nejzápadnější části brněnské městské části Brno-střed v katastrálním území Pisárky. Jeho součástí je stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a Evropy, tvořená třemi částmi, kromě toho jsou v dalších prostorách pavilonu průběžně instalovány krátkodobé výstavy.