Skip to main content

Štítek: Pasohlávky

Archeopark Brána do Římské říše Pasohlávky

Vstupte na místa, kde před téměř 2000 lety tábořili slavní římští legionáři císaře Marca Aurelia. Objekt muzea se nachází hned za Aqualandem Moravia, kde můžete zaparkovat, je bezbariérový. V moderní budově Návštěvnického centra jsou multimediálními prezentacemi i tradičními vitrínami s archeologickými nálezy představeny historické okolnosti budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova a archeologické stopy působení Římanů na našem území. Prohlídka Návštěvnického centra Vám umožní lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie, a území místních germánských Markomanů se ocitlo na prahu začlenění do Římské říše. Čeká Vás široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstruovaného legionáře a různých tematických her.