Skip to main content

Štítek: Zámek

Zámek Slavkov

Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě. Znám je především jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů. Zámecká zahrada a dva prohlídkové okruhy jsou přístupné.

Parkovací místa, vyhrazená pro handicapované, se nachází pod zámkem poblíž Informačního centra. Z Palackého náměstí, centra města Slavkov u Brna, odbočíte k zámku na jednosměrnou ulici Fügnerova. Projedete kolem parkoviště, které se nachází v těsné blízkosti Informačního centra a po pár metrech uvidíte plochu vyhrazenou pro handicapované. Jedná se o nejbližší možné parkování.

Možná je návštěva hlavní prohlídkové trasy Historické sály a kratší trasy Historické salonky díky novému výtahu, jenž se nachází v severním křídle zámku (při pohledu z nádvoří se jedná o pravou část zámku).

Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně, sem se řadí Jarní trhy a Václavský jarmark, anebo jako součást velké společenské akce. Druhým typem je řemeslný jarmark v rámci Dnů Slavkova či Napoleonských her a předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí, který je jarmarkem nejnavštěvovanějším. Prodává zde přes 270 prodejců. Obvyklý počet prodejců na ostatních jarmarcích se pohybuje okolo 130, přičemž převládají řemeslné stánky a občerstvení.